Prohlášení o ochraně údajů

Společnost Rondo AG (Rondo) bere velmi vážně ochranu vašich osobních údajů. S osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a podle požadavků zákona o ochraně údajů. V tomto Prohlášení o ochraně údajů naleznete informace o tom, jak, v jakém rozsahu a pro jaké účely zpracováváme osobní údaje při používání webové stránky Rondo.

1. Řízení, zpracování a používání osobních údajů na podnět
Naši webovou stránku je zpravidla možné používat bez zadání osobních údajů. Nejste povinní ani tuto webovou stránku vyvolávat, ani přitom zadávat osobní údaje. Pokud nám ale neposkytnete žádné osobní údaje, může se stát, že nebudete moct používat jednotlivé funkce této webové stránky. Jinak z toho pro vás neplynou žádné důsledky. Zadávání osobních údajů (např. jména, poštovní nebo e-mailové adresy) na naší stránce je dobrovolné, s výjimkou následujících, výslovně popsaných případů. Tyto údaje nebudou předávány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Upozorňujeme na to, že při přenášení údajů přes internet (např. při komunikaci e-mailem) se mohou vyskytovat bezpečnostní mezery. Ochrana údajů před přístupem třetích osob bez slabin není možná.

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě bude zpracovávání vašich osobních údajů v budoucnu nepřípustné. Toto nemá vliv na zákonnost zpracovávání prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

 

2. Kontaktní formulář; vyžádání informačních materiálů
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, uložíme si vaše údaje (zejména jméno a oslovení, kontaktní údaje, podnik, stát a vaši zprávu) a zpracujeme je pro účely vyřízení vašeho dotazu. Totéž platí, i když si od nás vyžádáte informační materiály. Pokud nám volitelně sdělíte své telefonní číslo, můžeme vás kontaktovat telefonicky, abychom prodiskutovali vaše úmysly a mohli vás spojit s vhodnou kontaktní osobou.

Pokud je to nezbytné pro zodpovězení vašeho dotazu nebo to odpovídá jeho zaměření, můžeme předat vaše údaje jinému podniku ze skupiny Körber (např. když se dotaz týká smlouvy nebo zákaznického vztahu s jiným podnikem skupiny Körber, případně jeho produktů).

Právním základem pro toto zpracování dat je – podle předmětu vašeho dotazu – přípustnost zpracování v rámci příprav na smlouvu, v rámci smlouvy nebo v rámci našich oprávněných zájmů na poskytování kontaktního formuláře pro obecné dotazy, resp. na přípravě informačních materiálů (čl. 6 odst. 1 písm. b nebo f GDPR).

Pokud souhlasíte, že budete informování e-mailem o nejnovějších produktech a službách skupiny Körber Medipak Systems z oblasti obalů pro farmacii, inspekcí anebo řešeních Track&Trace a MES, budou vám podniky skupiny Körber Medipak Systems posílat tyto informace e-mailem. Vaše údaje budou pro tento účel uloženy ve společném rozdělovníku. Můžete souhlas kdykoliv odvolat s budoucím účinkem. K tomuto účelu můžete použít odhlašovací odkaz v každém newsletteru anebo se obrátit na adresu Körber Medipak Systems AG, Neuwiesenstrasse 20, CH-8400 Winterthur nebo e-mail unsubscribe@medipak-systems.com.

 

3. Zpracování údajů pro umožnění používání webové stránky
Při návštěvě naší webové stránky shromažďujeme údaje potřebné k tomu, abyste stránku mohli využívat odpovídajícím způsobem. Mezi tyto údaje patří vaše IP adresa a informace o zahájení, ukončení a předmětu využití webových stránek z vaší strany, případně identifikační údaje (např. vaše přihlašovací údaje, pokud se přihlašujete do zabezpečené oblasti). Tyto údaje se používají k poskytování služeb a jejich utváření na vyžádání. Ze zásady budou smazány, jakmile již nebudou potřeba a neexistuje žádná povinnost uchovávání. Pro zpracovávání pseudonymních uživatelských profilů pro webovou analýzu viz bod 6.

 

4. Cookies
Když navštívíte naši webovou stránku a souhlasíte (viz bod 5), může se stát, že informace ve formě cookies se budou ukládat ve vašem počítači. Cookies jsou velmi malé textové soubory, které odesílá webový server prohlížeči a ukládají se na pevný disk vašeho počítače. To umožňuje vaše rozpoznání při další návštěvě webové stránky. Tím lze zajistit lepší funkčnost stránky a provádět např. webové analýzy (viz bod 6). Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies automaticky akceptovala. Ukládání cookies můžete v prohlížeči deaktivovat a kdykoliv je můžete smazat z pevného disku. Upozorňujeme, že bez cookies je možné využívat naše nabídky na webové stránce jen omezeně. Můžete ale prostřednictvím svého prohlížeče zakázat vkládání jen některých cookies (např. cookies jiných poskytovatelů), třeba když chcete znemožnit webtracking. Bližší informace o tomto tématu naleznete ve funkci nápovědy svého prohlížeče.

5. Souhlas s cookies a webová analýza
Při vyvolání naší webové stránky se zobrazí tzv. „ikona Cookiebot“, pomocí které vás společnost skupiny Körber Medipak Systems („skupina Medipak Systems“) požádá o váš souhlas s uložením cookies pro optimalizaci svých webových stránek (viz bod 4) a dále pro účely webové analýzy (viz bod 6). Pokud s tím budete souhlasit, bude skupina Medipak Systems postupovat způsobem blíže popsaným v následujících odstavcích (body 6 až 11). Tam naleznete informace i o tom, jak můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat a zastavit vkládání cookies, resp. přerušit webovou analýzu prostřednictvím techniky jednotlivých poskytovatelů.

Podle nastavení, která jste provedli prostřednictvím ikony Cookiebot, budou na níže uvedených stránkách společností skupiny Medipak Systems prostřednictvím cookies shromažďovány údaje o vašem používání těchto webových stránek a společnosti skupiny Medipak Systems je budou zpracovávat. Tím se váš souhlas udělený prostřednictvím lišty s informací o používání cookies rozšíří na zpracování osobních údajů všemi společnostmi skupiny Medipak Systems a odpovídajícím způsobem na zveřejnění údajů shromažďovaných prostřednictvím příslušné webové stránky v rámci všech společností skupiny Medipak Systems.

Váš souhlas se v současné době vztahuje na následující domény:

[www.medipak-systems.com, správce údajů: Körber Medipak Systems GmbH, Anckelmannspl. 1, 20537 Hamburk, Německo]

[www.medipak-systems.cn, správce údajů: Körber Medipak Systems Shanghai, No. 256 Pudongnan Road, Šanghaj, Čína]

[www.medipak-systems.com.br, správce údajů: Körber Medipak Systems América Latina, Edifício Corporate Plaza, Rua Alexandre Dumas, 2100 - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, 04717-004, Brazílie]

[www.kmedipak.com, správce údajů: Körber Medipak Systems North America, Inc., 969 34th St N, Fargo, ND 58102, USA]

[www.dividella.ch, správce údajů: Dividella AG, Werdenstrasse 76, 9472 Grabs, Švýcarsko}

[www.fargoautomation.com, správce údajů: Körber Medipak Systems North America, Inc., Fargo Automation Division, 969 34th St N, Fargo, ND 58102, USA]

[www.mediseal.de, správce údajů: Mediseal GmbH, Flurstraße 65, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Německo]

[www.rondo-packaging.com, správce údajů: Rondo AG, Gewerbestraße 11, 4123 Allschwill, Švýcarsko]

[www.seidenader.de, správce údajů: Seidenader Maschinenbau GmbH, Lilienthalstraße 8, 85570 Markt Schwaben, Německo]

[www.systec-services.com, správce údajů: Systec & Services GmbH, Emmy-Noether-Straße 17, 76131 Karlsruhe, Německo]

[www.traxeed.com, správce údajů: Systec & Services GmbH, Emmy-Noether-Straße 17, 76131 Karlsruhe, Německo a Seidenader Maschinenbau GmbH, Lilienthalstraße 8, 85570 Markt Schwaben, Německo]

[www.werum.com, správce údajů: Werum IT Solutions GmbH, Wulf-Werum-Straße 3, 21337 Lüneburg, Německo]

[www.werum-asia.com, správce údajů: Werum IT Solutions Ltd., 1405 Liberty Square Building, 287 Silom Road, Silom, 10500 Bangkok, Thajsko]

[www.werum-america.com, správce údajů: Werum IT Solutions America, Inc., 5 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, USA]

Bezpečnost dat Ohledně zpracování údajů shromažďovaných prostřednictvím cookies, které je popsané níže, působí společnosti skupiny Medipak Systems jako „společný správce“ podle čl. 26 GDPR, pokud společně rozhodují o prostředcích a účelech zpracování osobních údajů. Svá práva ohledně zpracování osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím cookies můžete uplatnit u kterékoli společnosti skupiny Medipak Systems, zejména ale na kontaktních místech uvedených v bodě […].

 

 Ukládání cookies a sledování můžete nastavit pomocí následující ikony:

 

6. Webová analýza (Google Analytics)
Když navštívíte naši webovou stránku a poskytnete souhlas (viz bod 5), použijeme Google Analytics, což je služba webové analýzy společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Google Analytics používá cookies (viz bod 5) pro analyzování používání webové stránky z vaší strany. Informace o vašem použití této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Nicméně společnost Google v rámci členských státu Evropské unie nebo jiných partnerských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí a tím anonymizuje vaši IP adresu. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší celá IP adresa a tam proběhne její zkrácení. Z nařízení provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho použití webové stránky, sestavování reportů o aktivitách na webové stránce a k dalším službám spojeným s využíváním webových stránek a internetu v návaznosti na provozovatele webové stránky. IP adresa předávaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými daty společnosti Google.

 

Souhlas s webovou analýzou a s tím související používání cookies můžete odvolat následovně: Za prvé můžete zakázat ukládání cookies příslušným nastavením vašeho počítače (viz bod 5). Dále můžete zakázat zjišťování a přenášení údajů vztahujících se k vašemu použití webové stránky (vč. vaší IP adresy) společnosti Google a zpracovávání údajů společností Google, když si stáhnete a nainstalujete plugin pro prohlížeč dostupný pod následujícím odkazem. Alternativně můžete ukončit sběr dat přes Google Analytics, když nastavíte ve svém počítači tzv. „Opt-Out-Cookie“; použijte k tomu následující odkaz:

Další informace o ochraně dat u Google Analytics naleznete pod odkazem: https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

7. Google Ads, Google DoubleClick, Google Dynamic Remarketing a Google Conversion Tracking
Využíváme další služby společnosti Google: Google Ads, DoubleClick, Google Dynamic Remarketing a Google Conversion Tracking. Ty rovněž vyžadují používání cookies (viz bod 4). Přitom se vyhodnocují údaje z Google Analytics a další pseudonymní údaje o využití pro statistické účely. Tak můžeme například analyzovat, jak úspěšné jsou kampaně a zda uživatelé navštěvují naše stránky po zobrazení inzerátu, a na základě toho vylepšovat naše nabídky. Dále se vám bude na základě této služby zobrazovat reklama odpovídající vašim zájmům. Pokud si to nepřejete, můžete tuto službu deaktivovat prostřednictvím správce reklamních šablon společnosti Google: http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de.

Google DoubleClick vloží do vašeho počítače cookie pro zaznamenávání surfování na různých internetových stránkách (tracking) a zobrazování reklam, které se vztahují k vašim zájmům. Chcete-li toto chování trvale zakázat, můžete si stáhnout plugin z následujícího odkazu a deaktivovat tak DoubleClick-Cookie: https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=de.

Používání jmenovaných služeb Google pro optimalizaci našich webových stránek a našich reklamních kampaní je v našem legitimním zájmu (čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f GRPR).

Společnost Google je certifikována podle EU-U.S. Privacy Shield, a je tedy povinna dodržovat přiměřenou úroveň ochrany údajů. Další informace o ochraně údajů v rámci služeb Google naleznete zde: https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

8. LinkedIn Ads, LinkedIn Analytics a LinkedIn Marketing Solutions
Využíváme služby společnosti Linked Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen „LinkedIn“). V rámci těchto služeb sbírá a ukládá LinkedIn údaje o využití v pseudonymních profilech pro účely statistického vyhodnocování používání webových stránek a aby bylo možné docílit úspěšného zobrazení a poskytování reklamy orientované na zájmy na naší webové stránce i na stránkách LinkedIn a příslušných partnerů. Pokud jde o uživatele sítě LinkedIn, může LinkedIn případně spojit údaje s příslušným uživatelským účtem. Pro získávání údajů používá LinkedIn i cookies (viz bod 6). Tuto funkci a s ní spojené shromažďování dat lze deaktivovat prostřednictvím následujících webových stránek:

Deaktivování se zpravidla ukládá v podobě cookie. Je proto potřeba ji obnovit po případném smazání všech cookies. Navíc je potřeba provést deaktivaci pro každý prohlížeč zvlášť.

Používání jmenovaných služeb LinkedIn pro optimalizaci našich webových stránek a našich reklamních kampaní je v našem legitimním zájmu (čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GRPR).

Společnost LinkedIn je certifikována podle EU-U.S. Privacy Shield, a je tedy povinna dodržovat přiměřenou úroveň ochrany údajů. Další informace o ochraně údajů v rámci služeb LinkedIn naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

9. Facebook Pixel a Facebook Custom Audiences
Naše webová stránka obsahuje technologii Tracking společnosti Facebook, 1601 S. California Avenue, Palo Alto, 94304 CA, USA (dále jen „Facebook“). To může zahrnovat i cookies (viz bod 4). Facebook shromažďuje a ukládá informace o využití (např. informace o tom, které části webové stránky jste vyvolali) v pseudonymních profilech pro účely umožnění reklamy orientované na zájmy. U registrovaných uživatelů sítě Facebook může Facebook tyto informace spojit s vaším facebookovým účtem. Na základě uživatelského profilu může Facebook na naši žádost zapínat v síti Facebook (včetně tzv. „Facebook-Ads“) a na dalších webových stránkách reklamu orientovanou na zájmy. Shromažďování a ukládání údajů na základě technologie Tracking společností Facebook můžete kdykoliv deaktivovat na následujících webových stránkách:

Deaktivování se zpravidla ukládá v podobě cookie. Je proto potřeba ji obnovit po případném smazání všech cookies. Navíc je potřeba provést deaktivaci pro každý prohlížeč zvlášť.

Používáme Facebook Pixel a Facebook Custom Audiences pro marketingové účely v našem legitimním zájmu (čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR). Pouze pokud jste nám k tomu udělili svolení, předáme tzv. hash hodnotu vaší e-mailové adresy (tj. nepoznatelný řetězec znaků) společnosti Facebook, aby bylo možné na základě porovnání s uživateli sítě Facebook v rámci Custom Audiences poskytovat přes Facebook reklamu orientovanou na cílové skupiny.

Společnost Facebook je certifikována podle EU-U.S. Privacy Shield, a je tedy povinna dodržovat přiměřenou úroveň ochrany údajů. Bližší informace o zpracovávání dat společností Facebook naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation). Zvláštní informace o Facebook-Pixel naleznete zde.

 

10. HubSpot
Naše webová stránka obsahuje technologii Tracking společnosti HubSpot Inc., 24 First St, 2nd Floor, Cambridge/MA 02141, USA (dále jen „HubSpot“). To může zahrnovat i cookies (viz bod 4). HubSpot sbírá a ukládá údaje o používání v pseudonymních profilech pro účely umožnění reklamy orientované na zájmy. Ukládání údajů společností HubSpot do cookies a s tím spojené zaznamenávání vašeho uživatelského chování můžete deaktivovat deaktivováním cookies (viz bod 5).

Využíváme HubSpot pro optimalizování reklamy a oslovení zákazníka, což je v našem legitimním zájmu (čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR). Pouze pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme pseudonymní data spojit také s osobními údaji z vašeho profilu CRM pro optimální oslovení a péči se zaměřením na zájmy.

Společnost HubSpot je certifikována podle EU-U.S. Privacy Shield, a je tedy povinna dodržovat přiměřenou úroveň ochrany údajů. Bližší informace o zpracovávání údajů společností HubSpot naleznete na její webové stránce (https://www.hubspot.de/data-privacy/gdpr).

 

11. Outbrain, Outbrain Amplify a Outbrain Pixel

Naše webová stránka obsahuje technologii Tracking od společnosti Outbrain UK Ltd., 5 New Bridge Street, Londýn, EC4V 6JA, Velká Británie (dále jen „Outbrain“). To může zahrnovat i cookies (viz bod 4). Outbrain sbírá a ukládá údaje o používání v pseudonymních profilech kvůli umožnění utváření obsahu a reklamy s orientací na zájmy. Zaznamenávání a ukládání vašeho uživatelského chování společností Outbrain můžete deaktivovat na následujících webových stránkách:

Deaktivování se zpravidla ukládá v podobě cookie. Je proto potřeba ji obnovit po případném smazání všech cookies. Navíc je potřeba provést deaktivaci pro každý prohlížeč zvlášť.

Využíváme Outbrain pro optimalizování reklamy a oslovení zákazníka, což je v našem legitimním zájmu (čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR).

Bližší informace o zpracovávání dat společností Outbrain naleznete v jejich prohlášení o ochraně dat (http://www.outbrain.com/de/legal/privacy).

 

12. GAconnector
Používáme technologii „GAconnector“ pro ukládání a vyhodnocování informací o chování uživatele prostřednictvím cookies a pro spojení s údaji z našeho systému CRM. K tomu se používají cookies (viz bod 4). Tuto funkci můžete deaktivovat deaktivováním cookies.

Právním základem je náš legitimní zájem na reklamě orientované podle zájmů (čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR). Uživatelské účty jsou spojovány s osobními údaji pouze tehdy, když k tomu příslušné osoby daly souhlas.

 

13. Zapier
Pro začlenění různých databází a nástrojů využíváme Zapier, což je služba společnosti Zapier Inc., 548 Market St #62411, San Francisco, Kalifornie 94104, USA. Přitom může docházet k předávání údajů o zákaznících. Společnost Zapier je certifikována podle EU-U.S. Privacy Shield, a je tedy povinna dodržovat přiměřenou úroveň ochrany údajů. Navíc jsme uzavřeli se společností Zapier smlouvu o zpracovávání zakázek se začleněním standardních smluvních ustanovení EU. Další informace o ochraně údajů u společnosti Zapier naleznete na adrese https://zapier.com/privacy/.

 

14. Videa Youtube
Do naší webové stránky jsou začleněna videa vytvořená prostřednictvím poskytovatele YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA zastupovaného společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Začlenili jsme videa YouTube s „rozšířeným režimem ochrany dat“ od YouTube. Tím se zamezí tomu, aby se při pouhém vyvolání stránky s vloženým videem ihned zpracovávala data o vaší návštěvě nebo aby YouTube ukládalo cookies do vašeho počítače. Když kliknete na video, vaše IP adresa bude předána YouTube a YouTube zjistí, že jste se dívali na video. Pokud jste přihlášení na YouTube, přiřadí se tato informace i k vašemu uživatelskému účtu (tomu můžete zamezit tak, že se před vyvoláním videa na YouTube odhlásíte). O možném shromažďování a používání vašich údajů ze strany YouTube při vyvolání videa nemáme povědomí a také na něj nemáme vliv. Bližší informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube pod odkazem www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

15. Právní základ pro zpracování
Právní základ pro zpracovávání závisí vždy na tom, pro jaký účel se data zpracovávají. Shromažďujeme údaje, jak je popsáno v bodě 6, pro pseudonymizované uživatelské profily pro účely zlepšování webové stránky na základě legitimních zájmů (čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR) a platného zákona o ochraně údajů pro telemédia.

 

16. Předávání třetím osobám a do států mimo EU
Vaše osobní údaje budou předány třetí straně pouze v případě, že k tomu existuje zákonné svolení nebo jste k tomu předtím udělili souhlas. Například předáme údaje v případě potřeby jiným společnostem z koncernu Körber, pokud je to nezbytné pro zodpovězení dotazu, který jste vznesli. Státním orgánům předáváme vaše údaje pouze v rámci zákonných povinností nebo na základě úředního nařízení nebo soudního rozhodnutí. Příjemcům mimo EU budou údaje předány pouze tehdy, když je jisté, že příjemce dat zajistí přiměřenou úroveň ochrany údajů a proti předání se nestaví žádné zájmy, které by bylo třeba chránit. Pokud byste měli otázky, obraťte se na našeho zmocněnce pro ochranu údajů (viz bod 14).

 

17. Vymazání
Údaje shromážděné prostřednictvím Google Analytics ve formě pseudonymních uživatelských profilů (bod 6) budou vymazány nejpozději 38 měsíců od posledního záznamu v příslušném uživatelském profilu. Vaše osobní údaje ostatně smažeme, jakmile již nejsou potřeba pro účely spojené se shromažďování a zpracováváním a pokud to neodporuje žádným zákonným povinnostem uchovávání.

  

18. Zabezpečení údajů
Společnost Rondo přijala nezbytná technická a organizační opatření na ochranu vámi poskytnutých osobních údajů proti ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému přístupu. Naši zaměstnanci a všechny osoby podílející se za zpracovávání údajů mají povinnost dodržovat zákony týkající se ochrany dat a zacházet s osobními údaji jako s důvěrnými informacemi. Naši zaměstnanci jsou odpovídajícím způsobem proškoleni. Dodržování procesů na ochranu údajů u společnosti Rondo zabezpečují jak interní, tak i externí kontroly.

Na ochranu osobních údajů našich uživatelů používáme bezpečný proces přenosu po síti, tzv. přenos SSL (Secure Socket Layer). Poznáte to tak, že k segmentu adresy http:// je připojeno „s“ („https://“), resp. podle zobrazení symbolu zeleného uzavřeného zámku. Kliknutím na symbol zobrazíte informace o použitém certifikátu SSL. Zobrazení symbolu se odvíjí od použité verze prohlížeče. Šifrování SSL zaručuje šifrovaný a úplný přenos vašich dat.

 

19. Vaše práva ohledně osobních údajů
Zákon o ochraně údajů vám poskytuje celou řadu práv ve vztahu k údajům, které se týkají vaší osoby (tzv. práva dotčené osoby). Obecně jde o právo vyžádat si informace o osobních údajích uložených u nás o vaší osobě, právo na opravení, vymazání nebo omezení zpracování těchto údajů a právo na nesouhlas se zpracováním. Zda a jak daleko sahají tato práva v jednotlivých případech a jaké podmínky platí, stanovuje zákon (do 25. května 2018 spolkový zákon o ochraně údajů, od 25. května 2018 navíc nařízení EU o ochraně údajů). Nařízení EU o ochraně údajů vám navíc poskytuje v principu právo na přenositelnost dat. Pokud jste udělili souhlas se zpracováváním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat s budoucí účinností. Dále máte právo na stížnost u kompetentních dozorčích orgánů. Máte-li otázky nebo stížnosti ohledně ochrany údajů u společnosti Rondo, doporučujeme vám obrátit se nejprve na našeho zmocněnce pro ochranu údajů (viz bod 21).

 

20. Neprovádíme automatizovaná rozhodování
Pokud to není výjimečně nutné pro uzavření smlouvy nebo přípustné na základě zákonných předpisů (jako v případě ověření věku), nepoužíváme vaše osobní údaje pro automatizovaná rozhodování.

21. Jak nás můžete kontaktovat?
Naše kontaktní údaje coby správce údajů naleznete v tiráži.

Pokud chcete uplatnit vaše práva uvedená v bodě 19 nebo máte otázky týkající se ochrany údajů u nás anebo tohoto prohlášení o ochraně údajů, můžete se obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu údajů:

dataprotection@medipak-systems.com.

 

22. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů
Nová zákonná nařízení, podniková rozhodnutí nebo technický vývoj mohou přinést nutnost změny v našem prohlášení o ochraně údajů. Prohlášení o ochraně údajů se pak upraví odpovídajícím způsobem. Nejnovější verzi naleznete vždy na naší webové stránce.