NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ - DÍKY TECHNOLOGII TOP LOADING.

Top Load Service

Top Loading je vkládání výrobku horem, které je z hlediska nákladů efektivní, ale vaše Top Load linka být nemusí. Už od velmi nízkých objemů pro vzorky pro klinické testování až po produkci objemných výrobních sérií pro vás spolehlivě a ekonomicky efektivně zajistíme montáž obalů Top Load pro pozdější plnění léčivy.

Od poloautomatizovanou po plně automatickou montáž se dvěma stroji NeoTOP od společnosti Dividella: zaručujeme neklesající vysokou kvalitu, řešení na míru,nákladovou efektivitu pro celou škálu výrobních sérií, pružné pokrytí výrobních špiček, krátkodobá uvedení produktů na trh a nadstandardní funkcionalitu, jako například funkci overlid nebo dolepení přídavného víkového panelu.

Rychlý přehled výhod

  • Jedinečná služba na trhu vhodná jak pro malé, tak i pro velké objemy
  • Úsporný proces pro libovolný objem
  • Efektivní řešení pro pokrytí výrobních špiček
  • Vysoká flexibilita pro krátkodobé uvádění na trh u produktů, jako jsou lahvičky, ampule, injekční stříkačky, pera a kombinace produktů

Kontakt na Oddělení správy objednávek

Ronny Benkenstein
Head of Order Management

Telefon: +41 61 486 87 87

Napište nám e-mail
Stáhnout vCard

Kontakt pro Obchodní oddělení

Walter Würfel
Director Sales & Marketing

Telefon: +41 61 486 87 87

Napište nám e-mail
Stáhnout vCard